Matematika na daljavo

Pripravljeno učno gradivo je namenjeno učencem za samostojno učenje matematike.

Pred teboj je učno gradivo za deveti razred, ki omogoča samostojno učenje matematike na daljavo.

Navodila za samostojno učenje se pri nekaterih sklopih nanašajo na i-učbenik Matematika 9. Pri tem je potrebno upoštevati, da imajo barve nalog v i-učbeniku Matematika 9 drugačen pomen kot barve nalog v gradivu na portalu Jazon. Pomen barv nalog je razviden iz spodnje preglednice.

Zahtevnost nalogeJazon – barve nalogI-učbenik Matematika 9 – barve nalog
poznavanje pojmov, poznavanje in izvajanje postopkovrdečazelena
uporaba in razumevanje pojmov ter postopkovmodramodra
povezovanje pojmov, reševanje in raziskovanje matematičnih in avtentičnih problemovzelenardeča

Po samostojnem učenju svoje znanje izkažeš tako, da rešiš naloge z delovnega lista in rešitve posreduješ svojemu učitelju matematike. Rešitev vsake naloge zapiši natančno (vključno s celotnim postopkom reševanja).

Kakovost svojega znanja lahko ovrednotiš s semaforjem, v katerem so zapisani kriteriji uspešnosti. Zelena barva v semaforju pomeni, da učno snov, zapisano v posameznem kriteriju uspešnosti, obvladaš, rumena, da jo deloma obvladaš in da jo boš moral še ponoviti in poglobiti, rdeča pa, da se boš moral še učiti ali poiskati pomoč (nekoga, ki ti bo pomagal pri učenju).

Kljub učenju na daljavo pomoč in podporo ves čas nudi učitelj matematike, ki učencu pomaga načrtovati učenje, pojasnjevati možne nejasnosti ter podaja povratne informacije o kakovosti znanja in učenja z napotki za nadaljnje delo.