9. razred

GEOMETRIJA IN MERJENJEARITMETIKA IN ALGEBRADRUGE VSEBINE
GEOMETRIJSKI ELEMENTI V PROSTORU
Delovni list
IZRAZI
Delovni list – Word, pdf
Vzorci – Word, pdf
ZBIRANJE, UREJANJE IN
PREDSTAVITEV PODATKOV

Delovni list
PODOBNOST
Delovni list
ODSTOTNI (PROCENTNI) RAČUN TER
PREMO IN OBRATNO SORAZMERJE

Delovni list – Word, pdf
MERILA ZA SREDINO IN RAZPRŠENOST
Delovni list
PRIZMA
Delovni list
FUNKCIJA
Delovni list – Word, pdf
IZKUŠNJE S SLUČAJNIMI DOGODKI
Delovni list
PIRAMIDA
Delovni list
ENAČBE IN NEENAČBE
Delovni list – Word, pdf
VALJ
Delovni list
STOŽEC
Delovni list
KROGLA
Delovni list