Zakaj, kaj, kako?

Zakaj?

Matematika je znanost in umetnost, je rezultat radovednosti in ustvarjalnosti človeškega uma. Razkriva lepoto in ozadje procesov v naravi. Pomembna je tudi njena vloga podpore ostalim naravoslovno-tehniškim in družboslovno-humanističnim znanostim, zato matematiko srečujemo na večini področij človekovega življenja in ustvarjanja. Z razvojem informacijsko-komunikacijske družbe je prisotnost matematike na ostalih predmetnih področjih vedno manj vidna, saj se skriva v tehnologiji. Za opravljanje določenih dejavnosti je zato manj pomembno zgolj rutinsko obvladovanje računskih postopkov, vedno pomembnejši pa so razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega znanja ter zmožnost reševanja problemov.

Pri pouku matematike si boš oblikoval predvsem osnovne matematične pojme in strukture, kritično mišljenje, miselne procese, sposobnosti za ustvarjalno dejavnost, formalna znanja in spretnosti ter spoznal praktično uporabnost matematike. 

Na eni strani ti bodo pridobljena matematična znanja in zmožnosti, ki si jih boš razvil, nudila stabilno oporo pri mišljenju in odločanju v vsakdanjih življenjskih situacijah in pri učenju ostalih predmetov, po drugi strani pa ti bodo nudila temeljno znanje za nadaljnje izobraževanje.

Kaj?

Pri pouku matematike se boš naučil:

  • razvijati matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske predstave;
  • oblikovati matematične pojme, strukture, veščine in procese ter povezovati znanje znotraj matematike in tudi širše;
  • razvijati uporabo različnih matematičnih postopkov in tehnologij;
  • spoznavati uporabnost matematike v vsakdanjem življenju;
  • spoznavati matematiko kot proces ter razvijati ustvarjalnost in natančnost;
  • razvijati zaupanje v lastne (matematične) sposobnosti, odgovornost in pozitiven odnos do dela in matematike;
  • spoznavati pomen matematike kot univerzalnega jezika;
  • sprejemati in doživljati matematiko kot kulturno vrednoto.

Kako?

Učil se boš z uporabo svojih zapiskov, e-učbenika, klasičnega učbenika in drugih virov. Nato boš rešil predvidene naloge in jih posredoval učitelju na daljavo ali v živo (glede na vajin dogovor).