Projektna skupina

Naloge za izobraževanje na daljavo in njihovo usklajenost z veljavnim učnim načrtom je pripravila skupina za IND predmeta Matematika.

Vodje skupine:

  • mag. Mateja Sirnik, Zavod RS za šolstvo
  • mag. Melita Gorše Pihler, Zavod RS za šolstvo
  • mag. Valentina Herbaj, Zavod RS za šolstvo

Člani skupine:

  • Virag Tadina Bence, Dvojezična osnovna šola I Lendava
  • Ana Šterbenc, OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč